خرید و قیمت کفپوش رنگ سبز

کفپوش رنگ سبز

با نظر به روانشناسی رنگ سبز ، این رنگ نماد تازگی، طراوت و تجدید حیات است و مانند بهار، روح و جان را تازه می‌کند، و کاربرد آن در طراحی داخلی موجب آرامش می‌شود. رنگ سبز مربوط به تعادل و هماهنگی است. سبز تازه می‌کند و انرژی تخلیه شده را...

ادامه مطالعه